മഞ്ഞപുതച്ച ജമന്തി തോട്ടങ്ങള്‍, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂരില്‍ നിന്നും.

Comments

comments