മഞ്ഞിനോടും മഴയോടും പൊരുതി ജീവിക്കുന്ന കർഷ കര്‍. മൂന്നാറിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം.

Comments

comments