ബാംഗ്ലൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചിത്രകാരി എന്‍.പുഷ്‌പമാലയുടെ സൃഷ്ടികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് സുധീഷ് കൊട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ പഠനം വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (അപ)ചരിത്രവൽക്കരണം: പുഷ്‌പമാലയുടെ സന്ദർഭം

 

 

Comments

comments