പ്രോഗ്രാം ഒന്ന്

#ഇൻക്ലൂഡ്‌സ് <ഐഒസ്ട്രീം.എഛ്>

സോഴ്സ്ഫയൽ : മാത്യുവിൻപ്രകാരമുള്ള സുവിശേഷം;

// സി. ഇ.29 സിയോൻമാളിക, ജെറുസെലേം.//

{{ സിഇൻ  >>

നിശ്ശബ്ദത
നിലത്തു വീഴുന്ന
സൂചിയാണ്
അതിൽ
നിന്റെ ശബ്ദം
ചിരികൊണ്ട-
ലംങ്കരിക്കപ്പെട്ട
ഇടിമുഴക്കം.

പന്ത്രണ്ട്
പുരുഷന്മാരുടെ
പന്തിയിൽ
അപ്പത്തിനും
വീഞ്ഞിനുമൊപ്പം
തൊടുത്തുവച്ച
ചുംബനമാണ് നീ..

ഇരുപത്തിനാലു
പൊടിപുരണ്ട പാദങ്ങൾ
ശുചീകരണത്തിന്റെ
ധാവനരതി…

ഓർമ്മയിൽ
മാർത്ത-മറിയമാരുടെ
കനൽക്കടിയേൽക്കാത്ത
നിന്റെ ചുംബനപ്പൊരിയാൽ
ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലാസർ.


ഗദ്‌സമനയിൽ

ഒരുതുള്ളി
ചുവന്ന വിയർപ്പിൽ
ദീർഘചുബനത്തിന്റെ
ഒറ്റ്.

കോഴി കൂകി
വെളുപ്പിച്ച
പകലിനു്
കുരിശിന്റെ
നിറം ..

                                 }


പ്രോഗ്രാം രണ്ട്

#ഇൻക്ലൂഡ്‌സ് <ഐഒസ്ട്രീം.എഛ്>

സോഴ്സ്ഫയൽ : ദ് ഗെ മിലിറ്റെൻസ് ( ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗെ മൂവ്‌മെന്റ് : ഡോൺ റ്റീൽ)

// സി. ഇ.1969 ജൂൺ 28-29, സ്‌റ്റോൺവോൾ സത്രം,* ഗ്രീൻവിച്ച് വില്ലേജ്, ന്യൂയോർക്ക്//

{ സിഇൻ >>

ശ്വാസം
ചെറുചൂടുള്ള
സംഗീതമാണ്
കോശങ്ങളിൽ
ഓക്‌സിജൻ കത്തുന്നു.


ഒരു കവിൾ സംഗീതം

രണ്ടുവരി മദ്യം
പിളർച്ചുണ്ടിന്റെ
ഹവിസ്സ്….


അരക്കെട്ടിൽ

സ്‌നേഹം കുത്തുന്നു
ഞരമ്പുകളാർത്തു പിടയും
മസ്സിൽനിറയെ
പ്രണയം.


പെട്ടെന്ന്

അധികാരത്തിന്റെ
ചുഴലി…
ചെവിക്കല്ലിനു-
പിന്നിൽ
വെടിയുണ്ടയുടെ
ചുംബനം
രക്തമൊലിക്കുന്ന
സംഗീതം….


കൂകിവെളുപ്പിക്കാൻ

കോഴിയില്ലാത്ത
പകലിലേക്ക്
സ്‌റ്റോൺവോൾ
പിളരുന്നു..


കല്ലിൽമ്മേൽ
കല്ലു ശേഷിക്കാതെ
സ്‌റ്റോൺവോൾ…


സീഔട്ട്
<<


മാത്യു ഷെപ്പേഡ്**

വീണു ചത്ത
ഒരു കോപ്പ വീഞ്ഞ്,
മിറക്കിൾ ബർഗ്ഗർ
വിത്ത് നോ മയൊണൈസ്,
ഒസ്തിഒൺ ദ് സൈഡ്

                                             }}


മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ്
, 2000 ഒക്ടോ‌ബർ 22.

——————————————————————————–

*സ്‌റ്റോൺവോൾ ഇൻ : ഗ്രീൻവിച്ച് വില്ലേജിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ തെരുവിലെ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളുടെപ്രശസ്തമായ ബാർ. 1969 ജൂൺ 27ന് രാത്രി പോലീസും യാഥാസ്ഥിതികഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് ഈബാർ ആക്രമിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ കലാപം അമേരിക്കയിൽ ഗെവിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിനുനാന്ദികുറിച്ചു.
**
മത്യുഷെപ്പേഡ് :1998-ൽ യാഥാസ്ഥിതികരാൽ ചിത്രവധം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഗെ യുവാവ്.

 cover image courtsey: http://www.ivanguaderrama.com

Comments

comments