മഞ്ഞുപുതച്ച ഒരു സായാഹ്നത്തില്‍ ധ്യാനനിമഗ്നരായ കുരങ്ങുകൾ. നീലഗിരിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം.

Comments

comments