ഐസ്ലന്ഡ് കാട്ടുകുതിരകള്‍. വലിപ്പത്തില്‍ ചെറുതെങ്കിലും ശക്തമാണ്. പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓട്ടം കൊണ്ടും സ്റ്റാമിന കൊണ്ടുംപുറകില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ആയാസരഹിതമായി സഞ്ചരിക്കാം.

Comments

comments