ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ ഉള്ള ഐസ്ലന്‍ഡിലെ ഏറ്റവും വലുതും മനോഹരവുമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് 25 മീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയും 60 മീറ്റര്‍ താഴ്ചയുമുള്ള സ്കൊഗാഫോസ്സ് (Skógafoss) വെള്ളച്ചാട്ടം.

Comments

comments