എഴുത്താളർ: അജിത്. ബി

ശരീരങ്ങളുടെ ഇന്‍റർനെറ്റ്

ഊബർലാൻഡ് – ഒരു വായന

തൊഴിൽ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ജീവിതസമയം – അജിത് ബി

അൽഗോരിതങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നവർ

നാമറിയാത്തവരുടെ നഗരവാർത്തകൾ

രാഷ്ട്രീയം, ലേഖനം 2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ – അജിത് ബി

കർണാടക ജനവിധി തേടുമ്പോൾ – അജിത് ബി

ലേഖനം, സമകാലികം 3 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

സൈബറിടങ്ങളിലെ പനോപ്റ്റികോണുകൾ

ഭാവിയിലെ പതാകകളുടെ നിറം – അജിത് ബി

ചുവപ്പും നീലയും പിന്നെ പച്ചയും