ളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും 

നിങ്ങൾ  പറഞ്ഞ കുത്തു വാക്കുകളിലാണ് 

അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്തവളെന്ന് 

ആദ്യം തെളിഞ്ഞത് 

 

നേരാണ് ,

നിങ്ങളുടെയൊന്നും അലമാര പോലല്ല ,

നിങ്ങളുടെയൊന്നും അടുക്കള പോലെയുമല്ല എന്റേത് 

 

നേർ വരയിട്ട അടുക്കിന്റെ ചിട്ടകളല്ല 

അടക്കി വെച്ച് വെച്ച് 

അടുക്കു തെറ്റിയവളുടെ വീട് 

 

കുട്ടിക്കാലത്ത് കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ 

കേട്ടു നൊന്ത 

നിറമില്ലായ്മയുടെ നിറം 

കണ്ടെത്താനാണ് ഞാനിങ്ങനെ 

ഒക്കെയും കുഴച്ചു മറിച്ചിട്ടത് 

 

നിങ്ങളെന്നെയങ്ങ് ചുമ്മാ 

എഴുതിത്തള്ളിയതു  കൊണ്ടാണ് 

ഞാൻ എന്നെത്തന്നെയൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയത്

അതു വായിക്കുവാനുള്ള  ലിപി 

എന്റെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് 

 

ഇനി 

ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് 

കണ്ണോടു കണ്ണു കാണും 

അന്ന് ,

തോൽവിയെന്ന് പേരിട്ട ജയമെന്ന 

മഹാ രഹസ്യം രണ്ടു കണ്ണുകൾ 

നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരും 

വെറുതെ മറിച്ചു തീർത്ത ഒരായുസ്സിന്റെ 

ഒടുവിലത്തെ താളുകളിൽ 

ആനന്ദങ്ങളുടെ തെളിഞ്ഞ 

ഒരു കൈയൊപ്പ് കാണും  

കനൽ കൂട്ടി 

ആവിയിൽ  അടച്ചു വെച്ച് 

വേവിച്ചെടുത്തൊരു 

അന്നമാണ് ഞാൻ  

രുചിക്കാൻ  ത്രാണിയില്ലാത്തൊരു പാകം  

നിങ്ങൾക്ക്  

തൊട്ടറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു വേവ്

Comments

comments